Category

Ajankohtaista

Paraistenväylä sai 500 000 euroa lisää suunnittelurahaa hallituksen neljännessä lisätalousarviossa 2.6.2020.

Paraistenväylä sai 500 000 euroa lisää suunnittelurahaa hallituksen neljännessä lisätalousarviossa 2.6.2020.

 

Parlamentaarisen ohjausryhmän tekemässä 12 vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tarkoitus päättää siitä, mitkä suuret liikenneprojektit toteutuvat vuosina 2021-2032. Työn on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2021.

Lue lisää tästä: Uudelle saaristotielle lisää rahaa – Paraistenväylän suunnittelua voidaan jatkaa 500 000 euron voimin

Suunnittelu alkaa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Kaarinan kaupunki aloittavat Paraistenväylän tiesuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja likenteen toimivuutta Saaristotiellä toteuttamalla uusi linja Kurkelasta Kuusiston saarelle. Suunnittelualue ulottuu Kaarinan kaupungin alueella valtatie 1 (E18) liittymästä maantiellä 2221 Kirjalansalmen sillalle maantielle 180.

Lue kuulutus kokonaisuudessaan: www.pargas.fi/fi/web/pargas/kuulutukset

Lisätietoja: Matti Kiljunen, Varsinais-Suomen Ely-keskus, p. 0295 022 796 / matti.kiljunen@ely-keskus.fi tai Jyrki Haapasaari, Kaarinan kaupunki, p. 040 507 0238 / jyrki.haapasaari@kaarina.fi

Paraistenväylä sai suunnittelurahaa

Valtion budjetin talousarvion lisäyksistä myönnettiin Paraistenväylän suunnitteluun 200 000 euroa.
Uuden tien suunnittelu voidaan suunnittelurahan vuoksi yhdistää nyt Kirjalansalmen sillan ja Hessundinsalmen sillan suunnitteluun.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset: Paraistenväylän tiesuunnittelu voidaan käynnistää

Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset: Paraistenväylän tiesuunnittelu voidaan käynnistää

Turun hallinto-oikeuden ratkaisu hylätä valitukset, jotka kohdistuivat Liikenneviraston (nyk. Väylä) päätökseen hyväksyä Kaarinan läntistä ohikulkutietä koskeva yleisuunnitelma on saanut lainvoiman. Tämä tarkoittaa, että valtio voi käynnistää tällä osuudella Paraistenväylän tiesuunnittelun vielä tämän kevään aikana. Se edellyttää kuitenkin, että valtio osoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle noin 1,2 miljoonaa euroa tiesuunnittelua varten.

Paraistenväylä mahdollistaa toimivamman ja turvallisemman liikenneyhteyden Kuusistonsaaren yli ja edelleen Paraisille, jossa on Suomen suurin rakennustuoteteollisuuden keskittymistä. Yhteys on vilkkaasti liikennöity ja sillä kulkee keskimäärin 700 kivijalosteita kuljettavaa raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieyhteyden rakentamisen hyötykustannussuhde on huomattavan korkea, joten on tarkoituksenmukaista, että tieuunnittelun käynnistämistä kiirehditään. Kiirehtiminen on perusteltua myös siksi, että tiesuunnittelu Kirjalansalmen sillan kohdalla, johon tie yhtyy, on parhaillaan käynnistymässä ELY-keskuksessa.

– Turun hallinto-oikeuden päätös oli odotettu, sillä hyväksytty yleissuunnitelma perustui oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Nyt voimme toimia resurssiviisaasti ja laatia Paraistenväylän ja Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelmat rinnakkain, liikennejohtaja Matti Vehviläinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

Paraisten kaupunki iloitsee yhdessä rakennusteollisuuden kanssa siitä, ettei hallinnollisia esteitä käynnistää tiesuunnittelu enää ole:

– Hanke on kokonaisuudessaan hyvä esimerkki siitä, miten hyvällä seudullisella yhteistyöllä pystytään parantamaan maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä, Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén toteaa.

Kirjalansalmen sillan repeämiä korjataan

Kirjalansalmen sillan repeämiä korjataan

 

Kirjalansalmen sillan teräsrakenteissa havaittuja hitsirepeämiä korjataan. Korjauksella estetään hitsien repeämisen laajentuminen kantaviin teräsrakenteisiin. Repeämät korjataan nyt, sillä sillan uusimiseen menee vielä useampia vuosia.

Korjaustöistä voi aiheutua liikenteelle merkittävää haittaa. Hitsaustyöt vaikuttavat liikenteeseen Kirjalansalmen sillalla torstain 29.11. ja perjantain 30.11. välisenä yönä. Hitsaustyön aikana liikenne pysäytetään tunnin ajaksi kaksi kertaa, jolloin sillalla on 15 tonnin painorajoitus. Käytännössä raskaan liikenteen kulku sillalla joudutaan estämään hitsaustyön ajaksi. Henkilöautot ja linja-autot pääsevät kulkemaan sillan yli koko korjaustyön ajan. Hitsaustöiden aikana sillalla on 30 km/h nopeusrajoitus ja liikenne ohjataan yhdelle ajokaistalle.

Lue lisää