Category

Uutiset

Paraisten kaupunki osallistuu saariston superpäiviin eduskunnassa

Saariston superpäivät tuovat eduskuntaan palan saaristoa ajalla 8.–9.11. Saariston superpäivien tavoitteena on nostaa esille eduskunnassa saaristoisuuden ja vesistöisyyden erityispiirteitä sekä alueiden, ihmisten ja toimijoiden moninaisuutta. Saariston superpäivien ohjelmassa on saaristokoulujen vierailuja eduskunnassa, saaristokuntien ja sidosryhmien esittäytymisiä Pikkuparlamentissa sekä vuoden 2022 valtakunnallinen saaristoseminaari. Iniö skola, Kyrkbackens skola ja Skärgårdshavets skola Paraisilta osallistuvat eduskuntavierailuun 8. marraskuuta.

Saaristokunnille on jaettu omat ajankohtaiset teemat. Paraisten teemana on ”Monien yhteyksien ja pitkien etäisyyksien Parainen”, jonka alle kuuluvat mm. Paraistenväylän rakentaminen sekä kevyen liikenteen väylien kehittäminen Saaristotiellä.

Saaristoseminaarissa 2022 kuullaan tuoreen ”Millainen on Suomen saaristo” -selvityksen mielenkiintoisimmat tulokset sekä saaristoasiain neuvottelukunnan vaaliteemat. Loppupuheen pitää Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sandra Bergqvist, joka toimii myös SANKin puheenjohtajana.

Saariston superpäivät on suunnattu ensisijaisesti kansanedustajille, heidän avustajilleen ja eduskunnan muulle henkilökunnalle. Saaristoseminaarin järjestää saaristoasiain neuvottelukunta SANK.

Paraistenväylä sai 500 000 euroa lisää suunnittelurahaa hallituksen neljännessä lisätalousarviossa 2.6.2020.

Paraistenväylä sai 500 000 euroa lisää suunnittelurahaa hallituksen neljännessä lisätalousarviossa 2.6.2020.

 

Parlamentaarisen ohjausryhmän tekemässä 12 vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tarkoitus päättää siitä, mitkä suuret liikenneprojektit toteutuvat vuosina 2021-2032. Työn on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2021.

Lue lisää tästä: Uudelle saaristotielle lisää rahaa – Paraistenväylän suunnittelua voidaan jatkaa 500 000 euron voimin

Suunnittelu alkaa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Kaarinan kaupunki aloittavat Paraistenväylän tiesuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja likenteen toimivuutta Saaristotiellä toteuttamalla uusi linja Kurkelasta Kuusiston saarelle. Suunnittelualue ulottuu Kaarinan kaupungin alueella valtatie 1 (E18) liittymästä maantiellä 2221 Kirjalansalmen sillalle maantielle 180.

Lue kuulutus kokonaisuudessaan: www.pargas.fi/fi/web/pargas/kuulutukset

Lisätietoja: Matti Kiljunen, Varsinais-Suomen Ely-keskus, p. 0295 022 796 / matti.kiljunen@ely-keskus.fi tai Jyrki Haapasaari, Kaarinan kaupunki, p. 040 507 0238 / jyrki.haapasaari@kaarina.fi

Kaarinan ja Paraisten kaupunkien yhteinen julkilausuma Kaarina-talolla 25.2.2020

Kaarinan ja Paraisten kaupungit yhdistävät voimansa edistääkseen Paraistenväylän rakentamista.

Paraistenväylä palvelee Kaarinaa, Kaarinan läpi kulkevia ja saaristoon suuntautuvaa liikennettä. Paraistenväylällä on vaikutusta koko seudun vetovoimaan. Päivittäin Paraisten ja Kaarinan väliä kulkee 14 000 ajoneuvoa matkustajineen ja 700 raskasta ajoneuvoa kuljettaa tavaraa teollisuuslaitoksista rakennustyömaille eri puolille maata. Tie on tärkeä seudun työllisyydelle ja kilpailukyvylle. Seututasolla yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä matkailuliikenteen sujuvuutta.

Kaupungit pitävät välttämättömänä, että Kaarinan keskustan läpi ohjautuva liikenne on sujuvaa ja keskustaa ja yritysalueiden palveluita tukevaa. Saaristotiellä on vuosien saatossa tehty erilaisia pieniä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä mm. uusimalla risteyksiä ja tiukentamalla nopeusrajoituksia, mutta suurten liikennemäärien ja entistä suurempien kuorma-autojen takia pienet toimenpiteet eivät enää riitä. Ruuhkaista ja turvatonta yhteyttä on parannettava rakentamalla uusi Paraistenväylä.

Uuden Paraistenväylän ympäristösäästöt ovat tarkastelujen perusteella merkittävät. Nopeampi ja suorempi väylä mahdollistaa suuremmat kuljetukset, joka käytännössä vähentää raskaiden ajoneuvojen määrää. Matka Paraistenväylää pitkin taittuu nopeammin, mikä vähentää kaikkia päästöjä. Sujuva ja joustava liikenne vähentää myös raskaiden ajoneuvojen tarvetta pysähtyä lukuisissa risteyksissä, mikä vähentää niiden tarvetta kiihdyttää uudestaan matkaan, jolloin polttoainetta kuluu ja päästöjä aiheutuu eniten.

Kaarinan ja Paraisten kaupungit toteavat, että Paraistenväylän rakentaminen on aloitettava samanaikaisesti Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusien siltojen rakentamisen kanssa vuonna 2023. On kaikkien edun mukaista, että väylä rakennetaan kokonaisuutena, jolloin vältytään kalliilta väliaikaisratkaisuilta. Paraistenväylän hyötykustannus-suhdeluku on huomattavan korkea, väylä on kirkkaasti yksi Suomen kannattavimmista infra-hankkeista.

Paraistenväylä edistää liikkumisen ja kuljetusten toimivuutta ja mahdollistaa turvalliset matka- ja kuljetusketjut. Se edistää kaupunkien kilpailukykyä ja parantaa laajempien alueiden elinvoimaa ja saavutettavuutta sekä luo maankäytöllisiä edellytyksiä eheämmän ja viihtyisämmän kaupunkialueen kehittämiselle.

Kaarinan ja Paraisten kaupungit pitävät välttämättömänä, että Paraistenväylä liitetään valtion 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja väylän rakentaminen aloitetaan vuonna 2023. Tämä tarkoittaa, että keväällä käynnistyvä tiesuunnittelu on saatettava valmiiksi ensi vuonna.

Kaarinan ja Paraisten kaupungit seuraavat aktiivisesti Paraistenväylän tiesuunnittelun etenemistä, valtion 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ja tulevat järjestämään aiheeseen liittyvän laajan Paraistenväylä-vaikuttajaseminaarin kevään 2020 aikana.

TUTUSTU SEMINAARIN ESITYKSIIN TÄSTÄ

Paraistenväylä sai suunnittelurahaa

Valtion budjetin talousarvion lisäyksistä myönnettiin Paraistenväylän suunnitteluun 200 000 euroa.
Uuden tien suunnittelu voidaan suunnittelurahan vuoksi yhdistää nyt Kirjalansalmen sillan ja Hessundinsalmen sillan suunnitteluun.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset: Paraistenväylän tiesuunnittelu voidaan käynnistää

Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset: Paraistenväylän tiesuunnittelu voidaan käynnistää

Turun hallinto-oikeuden ratkaisu hylätä valitukset, jotka kohdistuivat Liikenneviraston (nyk. Väylä) päätökseen hyväksyä Kaarinan läntistä ohikulkutietä koskeva yleisuunnitelma on saanut lainvoiman. Tämä tarkoittaa, että valtio voi käynnistää tällä osuudella Paraistenväylän tiesuunnittelun vielä tämän kevään aikana. Se edellyttää kuitenkin, että valtio osoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle noin 1,2 miljoonaa euroa tiesuunnittelua varten.

Paraistenväylä mahdollistaa toimivamman ja turvallisemman liikenneyhteyden Kuusistonsaaren yli ja edelleen Paraisille, jossa on Suomen suurin rakennustuoteteollisuuden keskittymistä. Yhteys on vilkkaasti liikennöity ja sillä kulkee keskimäärin 700 kivijalosteita kuljettavaa raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieyhteyden rakentamisen hyötykustannussuhde on huomattavan korkea, joten on tarkoituksenmukaista, että tieuunnittelun käynnistämistä kiirehditään. Kiirehtiminen on perusteltua myös siksi, että tiesuunnittelu Kirjalansalmen sillan kohdalla, johon tie yhtyy, on parhaillaan käynnistymässä ELY-keskuksessa.

– Turun hallinto-oikeuden päätös oli odotettu, sillä hyväksytty yleissuunnitelma perustui oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Nyt voimme toimia resurssiviisaasti ja laatia Paraistenväylän ja Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelmat rinnakkain, liikennejohtaja Matti Vehviläinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

Paraisten kaupunki iloitsee yhdessä rakennusteollisuuden kanssa siitä, ettei hallinnollisia esteitä käynnistää tiesuunnittelu enää ole:

– Hanke on kokonaisuudessaan hyvä esimerkki siitä, miten hyvällä seudullisella yhteistyöllä pystytään parantamaan maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä, Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén toteaa.

Kirjalansalmen sillan repeämiä korjataan

Kirjalansalmen sillan repeämiä korjataan

 

Kirjalansalmen sillan teräsrakenteissa havaittuja hitsirepeämiä korjataan. Korjauksella estetään hitsien repeämisen laajentuminen kantaviin teräsrakenteisiin. Repeämät korjataan nyt, sillä sillan uusimiseen menee vielä useampia vuosia.

Korjaustöistä voi aiheutua liikenteelle merkittävää haittaa. Hitsaustyöt vaikuttavat liikenteeseen Kirjalansalmen sillalla torstain 29.11. ja perjantain 30.11. välisenä yönä. Hitsaustyön aikana liikenne pysäytetään tunnin ajaksi kaksi kertaa, jolloin sillalla on 15 tonnin painorajoitus. Käytännössä raskaan liikenteen kulku sillalla joudutaan estämään hitsaustyön ajaksi. Henkilöautot ja linja-autot pääsevät kulkemaan sillan yli koko korjaustyön ajan. Hitsaustöiden aikana sillalla on 30 km/h nopeusrajoitus ja liikenne ohjataan yhdelle ajokaistalle.

Lue lisää