Uutiset

Kaarinan ja Paraisten kaupunkien yhteinen julkilausuma Kaarina-talolla 25.2.2020

By 26 helmikuun, 2020 No Comments

Kaarinan ja Paraisten kaupungit yhdistävät voimansa edistääkseen Paraistenväylän rakentamista.

Paraistenväylä palvelee Kaarinaa, Kaarinan läpi kulkevia ja saaristoon suuntautuvaa liikennettä. Paraistenväylällä on vaikutusta koko seudun vetovoimaan. Päivittäin Paraisten ja Kaarinan väliä kulkee 14 000 ajoneuvoa matkustajineen ja 700 raskasta ajoneuvoa kuljettaa tavaraa teollisuuslaitoksista rakennustyömaille eri puolille maata. Tie on tärkeä seudun työllisyydelle ja kilpailukyvylle. Seututasolla yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä matkailuliikenteen sujuvuutta.

Kaupungit pitävät välttämättömänä, että Kaarinan keskustan läpi ohjautuva liikenne on sujuvaa ja keskustaa ja yritysalueiden palveluita tukevaa. Saaristotiellä on vuosien saatossa tehty erilaisia pieniä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä mm. uusimalla risteyksiä ja tiukentamalla nopeusrajoituksia, mutta suurten liikennemäärien ja entistä suurempien kuorma-autojen takia pienet toimenpiteet eivät enää riitä. Ruuhkaista ja turvatonta yhteyttä on parannettava rakentamalla uusi Paraistenväylä.

Uuden Paraistenväylän ympäristösäästöt ovat tarkastelujen perusteella merkittävät. Nopeampi ja suorempi väylä mahdollistaa suuremmat kuljetukset, joka käytännössä vähentää raskaiden ajoneuvojen määrää. Matka Paraistenväylää pitkin taittuu nopeammin, mikä vähentää kaikkia päästöjä. Sujuva ja joustava liikenne vähentää myös raskaiden ajoneuvojen tarvetta pysähtyä lukuisissa risteyksissä, mikä vähentää niiden tarvetta kiihdyttää uudestaan matkaan, jolloin polttoainetta kuluu ja päästöjä aiheutuu eniten.

Kaarinan ja Paraisten kaupungit toteavat, että Paraistenväylän rakentaminen on aloitettava samanaikaisesti Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusien siltojen rakentamisen kanssa vuonna 2023. On kaikkien edun mukaista, että väylä rakennetaan kokonaisuutena, jolloin vältytään kalliilta väliaikaisratkaisuilta. Paraistenväylän hyötykustannus-suhdeluku on huomattavan korkea, väylä on kirkkaasti yksi Suomen kannattavimmista infra-hankkeista.

Paraistenväylä edistää liikkumisen ja kuljetusten toimivuutta ja mahdollistaa turvalliset matka- ja kuljetusketjut. Se edistää kaupunkien kilpailukykyä ja parantaa laajempien alueiden elinvoimaa ja saavutettavuutta sekä luo maankäytöllisiä edellytyksiä eheämmän ja viihtyisämmän kaupunkialueen kehittämiselle.

Kaarinan ja Paraisten kaupungit pitävät välttämättömänä, että Paraistenväylä liitetään valtion 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja väylän rakentaminen aloitetaan vuonna 2023. Tämä tarkoittaa, että keväällä käynnistyvä tiesuunnittelu on saatettava valmiiksi ensi vuonna.

Kaarinan ja Paraisten kaupungit seuraavat aktiivisesti Paraistenväylän tiesuunnittelun etenemistä, valtion 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ja tulevat järjestämään aiheeseen liittyvän laajan Paraistenväylä-vaikuttajaseminaarin kevään 2020 aikana.

TUTUSTU SEMINAARIN ESITYKSIIN TÄSTÄ