Suunnitelmat ja selvitykset

Uuden sillan rakentaminen on pitkä prosessi, sisältäen yleissuunnittelun lisäksi vesilain mukaiset luvat, tie- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen. Seuraava vaihe hankkeessa on tiesuunnitelman valmistuminen kesällä 2024. Paraistenväylä lukeutuu hallituksen budjettiriihessä mainittuihin kiireellisesti edistettäviin suunnittelukohteisiin, joissa päätöksentekoajankohdaksi hallitus on kaavaillut vuotta 2024. Paraisten ja Kaarinan välillä kulkevan tieosuuden liikenteelliset ongelmat vaativat ratkaisua samaan aikaan, kun uutta siltaa rakennetaan.

Lue lisää hankkeesta Väyläviraston sivuilta

Seudulliset vaikutukset

Toimivan tieyhteyden, Paraistenväylän, rakentaminen parantaa seudullisen ja paikallisen liikenteen sujuvuutta, vähentää päästöjä, nopeuttaa yhteyksiä moottoritien E18 ja Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella ja lisää liikenneturvallisuutta. Uusi tie parantaa myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Paraisilla sekä työssäkäynnin edellytyksiä Paraisilta Turun kaupunkiseudulle.

Uuden tieyhteyden ympäristövaikutukset

Destian vuonna 2018 tekemän päästötarkastelun mukaan uuden tien rakentaminen toisi selviä ympäristöhyötyjä, vähentäen kaikkia päästöjä. Tarkasteluajanjaksolla (2020–2050) hiilidioksidipäästöt pienenisivät 7,5 prosentilla, tai 43 000 tonnilla. 30 vuodessa tämä vastaa noin 19 000 uuden henkilöauton vuotuista päästöä. CO2-vähennys vuodessa kohti kilometriä rakennettua tietä on 450 tonnia.

Lue Destian raportti (pdf)

Lue ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus