Pargasleden

Pargasledens vägplan uppskattas färdigställas sommaren 2024. I vägplaneringen är öppenhet och dialog viktiga hörnstenar. Huvudmålgruppen är invånarna i området, markägare, friluftsanvändare, företagare och samfund samt alla intresserade väganvändare. Vägplanen har gått igenom en relativt lång process innan den går till godkännande. När vägplanen godkänts är följande steg beslut om statsfinansiering – finansieringsbeslutet är inte ännu gjort. I bästa fall kan byggarbetena inledas år 2025.

Med Pargasleden avser man den planerade vägsträcka som skulle leda från Kurkelavägen i S:t Karins över en ny 400 meter lång bro vid Auvaisberg och vidare via Kustö till den förnyade Rävsundsbron. Syftet med Pargasleden är att både förbättra trafiksäkerheten och minska på utsläppen längs den livligt trafikerade Skärgårdsvägen. Skärgårdsvägen används flitigt av pendlare, tunga industrifordon, kollektivtrafik, skärgårdsbor och stugfolk, utan att glömma turisttrafiken och cyklisterna på Skärgårdens ringväg.

Mellan Pargas och S:t Karins färdas dagligen över 14 000 fordon, varav cirka 700 tunga fordon transporterar bland annat gods från industrianläggningar till byggarbetsplatser runt om i landet. Den planerade vägsträckan skulle minska mängden utsläpp eftersom den beräknade restiden är kortare och vägen bättre anpassad för tunga fordon. S:t Karins centrumområde gynnas av Pargasleden eftersom trafikmängden och stockningarna i centrum skulle minska, och tryggheten och trivseln för fotgängare och cyklister skulle förbättras. Minskade buller- och utsläppsnivåer erbjuder även större utvecklingsmöjligheter för centrumområdet.

Aktuellt

7.11.2022

Pargas stad deltar i skärgårdens superdagar i riksdagen

3.6.2020

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

31.3.2020

Planeringen tar fart

26.2.2020

Städerna S:t Karins och Pargas gemensamma deklaration på Kaarina-talo 25.2.2020

Du ser bilderna i full storlek genom att klicka på dem.

Säkerhet i första hand…

…med beaktande av miljön

Säkerhet i första hand…

…med beaktande av miljön

Intervjuer
29.10.2018

”Vägen har planerats i 60 år – nu ska det ske!”

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins: ”En ny väg skulle främja hela regionens dragningskraft” Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins, säger att Pargasleden är viktig förutom för skärgårdstrafiken även för S:t Karins och alla som…
Intervjuer
16.10.2018

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft Bild: Kim Lund Då man hör namnet Skärgårdsvägen associerar man kanske främst till leden som för en till havet, strandklippor och underbar natur. Men Skärgårdsvägen är förutom vägen till…
Intervjuer
15.10.2018

Hälften av Finlands cementproduktion transporteras längs Pargasleden

Cement i hela Finland Bild: Erik SaanilaEfterfrågan på cement i Finland är ungefär två miljoner ton under ett år då det byggs aktivt såsom det görs nu. Nästan hälften av efterfrågan tillgodoses med cement från…
Intervjuer
11.10.2018

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt” Bild: Erik SaanilaNordkalk är det ledande företaget inom kalkstensbranschen i Finland, i Pargas sysselsätter företaget över 150 personer. Företaget bedriver verksamhet på fler än 30 orter bl.a.…
Intervjuer
29.10.2018

”Vägen har planerats i 60 år – nu ska det ske!”

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins: ”En ny väg skulle främja hela regionens dragningskraft” Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins, säger att Pargasleden är viktig förutom för skärgårdstrafiken även för S:t Karins och alla som…
Intervjuer
16.10.2018

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft Bild: Kim Lund Då man hör namnet Skärgårdsvägen associerar man kanske främst till leden som för en till havet, strandklippor och underbar natur. Men Skärgårdsvägen är förutom vägen till…
Intervjuer
15.10.2018

Hälften av Finlands cementproduktion transporteras längs Pargasleden

Cement i hela Finland Bild: Erik SaanilaEfterfrågan på cement i Finland är ungefär två miljoner ton under ett år då det byggs aktivt såsom det görs nu. Nästan hälften av efterfrågan tillgodoses med cement från…
Intervjuer
11.10.2018

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt” Bild: Erik SaanilaNordkalk är det ledande företaget inom kalkstensbranschen i Finland, i Pargas sysselsätter företaget över 150 personer. Företaget bedriver verksamhet på fler än 30 orter bl.a.…