Städerna S:t Karins och Pargas gemensamma deklaration på Kaarina-talo 25.2.2020

S:t Karins stad och Pargas stad förenar sina krafter för att främja byggandet av Pargasleden.

Pargasleden betjänar S:t Karins, dem som passerar S:t Karins och trafiken mot skärgården. Pargasleden påverkar attraktionskraften för hela regionen. Mellan Pargas och S:t Karins färdas dagligen 14 000 fordon med förare och passagerare och 700 tunga fordon transporterar gods från industrianläggningar till byggarbetsplatser runt om i landet. Vägen är viktig för sysselsättningen och konkurrenskraften i regionen. På ett regionalt plan bidrar en förbättrad förbindelse till en smidigare pendlingstrafik, smidigare transporter inom näringslivet och en smidigare turisttrafik.

Båda städerna ser det som nödvändigt att trafiken som styrs genom S:t Karins centrum är smidig och stödjer centrum och servicen i företagsområdena. Det har under årens lopp vidtagits olika mindre åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på Skärgårdsvägen bland annat genom att bygga om korsningar och skärpa hastighetsbegränsningar, men på grund av de stora trafikmängderna och de allt större lastbilarna räcker det inte längre med små åtgärder. Den hårt trafikerade och osäkra förbindelsen behöver förbättras genom att bygga den nya Pargasleden.

Enligt undersökningar ger den nya Pargasleden betydande miljöbesparingar. En snabbare och rakare led möjliggör större transporter, vilket i praktiken minskar antalet tunga fordon. Pargasleden förkortar restiden, vilket minskar alla utsläpp. En smidig och flexibel trafik minskar också tunga fordons behov av att stanna i ett stort antal korsningar för att sedan accelerera igen, då det ju går åt mest bränsle och uppstår mest utsläpp.

S:t Karins stad och Pargas stad konstaterar att byggandet av Pargasleden måste inledas samtidigt med byggandet av de nya broarna Rävsundsbron och Hessundsbron 2023. Det är i allas intressen att leden byggs som en helhet och dyra temporära lösningar undviks. Kostnadsnyttoförhållandet för Pargasleden är anmärkningsvärt högt, leden är i särklass ett av de mest lönsamma infrastrukturprojekten i Finland.

Pargasleden bidrar till en fungerande trafik och fungerande transporter och möjliggör säkra res- och transportkedjor. Den bidrar till båda städernas konkurrenskraft, förbättrar livskraften och tillgängligheten i ett mer vidsträckt område och skapar markanvändningsförutsättningar för att utveckla en mer sammanhängande och trivsam stadsregion.

S:t Karins stad och Pargas stad ser det som nödvändigt att Pargasleden tas med i den riksomfattande trafiksystemplanen som omspänner 12 år och att byggandet av leden inleds 2023. Det innebär att vägplaneringen som ska starta under våren måste färdigställas nästa år.

S:t Karins stad och Pargas stad ska aktivt följa upp hur vägplaneringen för Pargasleden framskrider samt den pågående beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen och kommer under våren 2020 att ordna ett stort påverkansseminarium kring temat Pargasleden.

LÄS SEMINARIETS TALTURER HÄR

Du ser bilderna i full storlek genom att klicka på dem.

Varför behövs Pargasleden?

Rävsundsbron på gränsen mellan S:t Karins och Pargas har nått slutet på sin livscykel. Bron, och Skärgårdsvägen som löper över bron, är den enda vägförbindelsen för de ungefär 15 300 invånare, tusentals fritidsboende och cirka 1 300 företag i Pargas. I Pargas produceras en betydande del av råvarorna för Finlands byggindustri och även storindustrin i Pargas är beroende av broförbindelsen.

Nya Rävsundsbron och en ny, snabbare och tryggare väg bildar tillsammans Pargasleden, som går ända fram till motorvägen E18.

Se videon för mera information om varför Pargasleden behövs!

Säkerhet i första hand…

…med beaktande av miljön

Säkerhet i första hand…

…med beaktande av miljön

Yleinen
oktober 30, 2018

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt” Bild: Erik SaanilaNordkalk är det ledande företaget inom kalkstensbranschen i Finland, i Pargas sysselsätter företaget över 150 personer. Företaget bedriver verksamhet på fler än 30 orter bl.a.…
Yleinen
oktober 30, 2018

Cement i hela Finland

Cement i hela Finland Bild: Erik SaanilaEfterfrågan på cement i Finland är ungefär två miljoner ton under ett år då det byggs aktivt såsom det görs nu. Nästan hälften av efterfrågan tillgodoses med cement från…
Yleinen
oktober 30, 2018

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft Bild: Kim Lund Då man hör namnet Skärgårdsvägen associerar man kanske främst till leden som för en till havet, strandklippor och underbar natur. Men Skärgårdsvägen är förutom vägen till…
Yleinen
oktober 30, 2018

”Vägen har planerats i 60 år – nu ska det ske!”

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins: ”En ny väg skulle främja hela regionens dragningskraft” Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins, säger att Pargasleden är viktig förutom för skärgårdstrafiken även för S:t Karins och alla som…
Yleinen
oktober 30, 2018

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt” Bild: Erik SaanilaNordkalk är det ledande företaget inom kalkstensbranschen i Finland, i Pargas sysselsätter företaget över 150 personer. Företaget bedriver verksamhet på fler än 30 orter bl.a.…
Yleinen
oktober 30, 2018

Cement i hela Finland

Cement i hela Finland Bild: Erik SaanilaEfterfrågan på cement i Finland är ungefär två miljoner ton under ett år då det byggs aktivt såsom det görs nu. Nästan hälften av efterfrågan tillgodoses med cement från…
Yleinen
oktober 30, 2018

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft Bild: Kim Lund Då man hör namnet Skärgårdsvägen associerar man kanske främst till leden som för en till havet, strandklippor och underbar natur. Men Skärgårdsvägen är förutom vägen till…
Yleinen
oktober 30, 2018

”Vägen har planerats i 60 år – nu ska det ske!”

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins: ”En ny väg skulle främja hela regionens dragningskraft” Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins, säger att Pargasleden är viktig förutom för skärgårdstrafiken även för S:t Karins och alla som…

Aktuellt

juni 3, 2020

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

mars 31, 2020

Planeringen tar fart

december 20, 2019

Pargasleden fick planeringspengar av statens extra budgetpott

mars 19, 2019

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.