Varför behövs Pargasleden?

Rävsundsbron på gränsen mellan S:t Karins och Pargas har nått slutet på sin livscykel.Bron, och Skärgårdsvägen som löper över bron, är den enda vägförbindelsen för de ungefär 15 300 invånare, tusentals fritidsboende och cirka 1 300 företag i Pargas. I Pargas produceras en betydande del av råvarorna för Finlands byggindustri och även storindustrin i Pargas är beroende av broförbindelsen.

Nya Rävsundsbron och en ny, snabbare och tryggare väg bildar tillsammans Pargasleden, som går ända fram till motorvägen E18.

Se videon för mera information om varför Pargasleden behövs!

Säkerhet i första hand…

…med beaktande av miljön

Säkerhet i första hand…

…med beaktande av miljön

Yleinen
oktober 30, 2018

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt” Bild: Erik SaanilaNordkalk är det ledande företaget inom kalkstensbranschen i Finland, i Pargas sysselsätter företaget över 150 personer. Företaget bedriver verksamhet på fler än 30 orter bl.a.…
Yleinen
oktober 30, 2018

Cement i hela Finland

Cement i hela Finland Bild: Erik SaanilaEfterfrågan på cement i Finland är ungefär två miljoner ton under ett år då det byggs aktivt såsom det görs nu. Nästan hälften av efterfrågan tillgodoses med cement från…
Yleinen
oktober 30, 2018

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft Bild: Kim Lund Då man hör namnet Skärgårdsvägen associerar man kanske främst till leden som för en till havet, strandklippor och underbar natur. Men Skärgårdsvägen är förutom vägen till…
Yleinen
oktober 30, 2018

”Vägen har planerats i 60 år – nu ska det ske!”

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins: ”En ny väg skulle främja hela regionens dragningskraft” Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins, säger att Pargasleden är viktig förutom för skärgårdstrafiken även för S:t Karins och alla som…
Yleinen
oktober 30, 2018

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt” Bild: Erik SaanilaNordkalk är det ledande företaget inom kalkstensbranschen i Finland, i Pargas sysselsätter företaget över 150 personer. Företaget bedriver verksamhet på fler än 30 orter bl.a.…
Yleinen
oktober 30, 2018

Cement i hela Finland

Cement i hela Finland Bild: Erik SaanilaEfterfrågan på cement i Finland är ungefär två miljoner ton under ett år då det byggs aktivt såsom det görs nu. Nästan hälften av efterfrågan tillgodoses med cement från…
Yleinen
oktober 30, 2018

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft Bild: Kim Lund Då man hör namnet Skärgårdsvägen associerar man kanske främst till leden som för en till havet, strandklippor och underbar natur. Men Skärgårdsvägen är förutom vägen till…
Yleinen
oktober 30, 2018

”Vägen har planerats i 60 år – nu ska det ske!”

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins: ”En ny väg skulle främja hela regionens dragningskraft” Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins, säger att Pargasleden är viktig förutom för skärgårdstrafiken även för S:t Karins och alla som…

Aktuellt

mars 19, 2019

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären: Vägplanering av Pargasleden kan påbörjas.

november 27, 2018

Sprickor i Rävsundsbron svetsas