Intervjuer

Hälften av Finlands cementproduktion transporteras längs Pargasleden

By 15.10.2018 No Comments

Cement i hela Finland

Bild: Erik Saanila

Efterfrågan på cement i Finland är ungefär två miljoner ton under ett år då det byggs aktivt såsom det görs nu. Nästan hälften av efterfrågan tillgodoses med cement från Finnsementtis fabrik i Pargas.

Finnsementti är den enda cementtillverkaren i Finland. Cement är en basvara som används i allt byggande, säger Petri Teräväinen, den ansvariga kategorichefen för land- och sjötransporter på Finnsementti.

Cement används bl.a. i färdigblandad betong, betongelement, betongprodukter såsom olika typer av dekorationsstenar och i gruv- och processindustrin. Smidig logistik är a och o i Finnsementtis verksamhet för snabba leveranser och smidighet utgör en viktig del i kundupplevelsen.

– Tack vare en fungerande logistikkedja kan beställningar som kommer till oss på eftermiddagen levereras till kunden så att kunden har varan redan följande morgon, säger Petri Teräväinen.

Tack vare effektivt optimerade processer kör cementbilarna fram och tillbaka från Pargas till huvudstadsregionen på 6‒8 timmar med lastning och lossning. Chaufförernas kör- och vilotider tillåter inga förseningar eller störningar på vägen, det finns inte heller någon som skulle stå i reserv om någon del av kedjan inte skulle fungera.

– Vi kan inte bereda oss på att leveranstiderna drar ut på tiden på grund av störningar i trafiken så att vi skulle behöva till exempel dubbelt så många chaufförer, utan goda och fungerande trafikförbindelser är ett levnadsvillkor fös oss, säger Teräväinen.

Skärgårdsvägen 180 som en del av stamnätet

Från cementfabriken i Pargas transporteras i genomsnitt 3 000 ton cement per dygn fem dagar i veckan. Då man räknar med de transporter som kör till fabriken med råämnen för cementtillverkning och fabrikverksamhet, motsvarar det 70-100 lastbilslass. Goda trafikförbindelser och ett heltäckande distributionsnät har en avgörande roll för Finnsementtis verksamhet, men också för hela den finska byggindustrin.

Petri Teräväinen lovordar samarbetet med Pargas stad och Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral. Enligt Teräväinen behövs det en bredare allmän uppfattning om vad som är den verkliga nyttjandegraden på Pargasleden eftersom den nuvarande kapaciteten inte är tillräcklig och livslängden för de nuvarande broarna håller på att gå ut.

– Vägförbindelsen till Pargas ska vara en del av stamnätet. Det är bra att frågan diskuteras nu offentligt och att den lyfts upp nationellt.