Nyheter

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

By 3.6.2020 No Comments

Pargasleden fick 500 000 euro för fortsatt planering i den fjärde tilläggsbudgeten som regeringen godkände den 2 juni 2020.

 

En parlamentarisk styrgrupp utarbetar en 12-årsplan där man beslutar om vilka stora trafikinvesteringar som ska förverkligas under åren 2021–2032. Arbetet ska vara färdigt i april 2021.

Läs mer om detta: Pargasleden får 500 000 euro i regeringens tilläggsbudget