Nyheter

Planeringen tar fart

By 31.3.2020 No Comments

Planeringen tar fart

Nu inleder Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland och S:t Karins stad planeringen av Pargasleden. Målet är att förbättra trafiksäkerheten och -flödet längs Skärgårdsvägen, genom att tillsätta en ny rutt mellan Kurkela och Kustö. Planeringsområdet omfattar anslutningen mellan riksväg 1 (E18) och landsväg 2221 till Kirjasalmi bro vid landsväg 180.

Läs kungörelsen i sin helhet: www.pargas.fi/sv/kungorelser

Mera information: Matti Kiljunen, NTM-Centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 796 / matti.kiljunen@ely-keskus.fi eller Jyrki Haapasaari, S:t Karins stad, tfn 040 507 0238 / jyrki.haapasaari@kaarina.fi