Intervjuer

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

By 11.10.2018 No Comments

”Utan en bro upphör vår produktion mycket snabbt”

Bild: Erik Saanila

Nordkalk är det ledande företaget inom kalkstensbranschen i Finland, i Pargas sysselsätter företaget över 150 personer. Företaget bedriver verksamhet på fler än 30 orter bl.a. i Finland, Sverige, Polen, Norge, Estland och Ryssland. Förutom gruvan finns företagets huvudkontor och utvecklingsavdelning i Pargas samt Parfills malningsanläggning och en kalkugn för tillverkning av bränd kalk.

Ortens industriella verksamhet har sitt ursprung i den kalkgruva som finns i Pargas och i de produkter som uppstått där. Det har brutits kalksten i Pargas ända sedan 1600-talet och det nuvarande bolaget Nordkalk har sina rötter i Pargas Kalkbergs Aktiebolag som grundades 1898. Nordkalks produkter används bl.a. i pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt för miljövård och jordbruk. Mest används Pargas kalksten dock av byggmaterialindustrin eftersom kalksten behövs i tillverkning av cement.

Produktionen i Pargas svarar för en femtedel av Nordkalks omsättning i Finland (2017). Rävsundsbron och en fungerande vägförbindelse är ett levnadsvillkor för Nordkalks verksamhet i Pargas.

– Utan en bro skulle vår produktion upphöra mycket snabbt. Vi skulle bli utan bränsle på fabriken och det går inte att fortsätta produktionen om inte varuleveranserna till kunderna fungerar, konstaterar Nordkalks supply chain-direktör Mikael Furu.

Störningar i kalkproduktionen har indirekta konsekvenser även för livsmedelsproduktionen: produktionsdjur behöver kalk för sin utveckling och Nordkalk är en betydande producent av foderkalk.

Goda förbindelser förbättrar konkurrenskraften

Dagligen kör cirka 40 tunga fordon kalksten från Pargas. Sjövägen transporteras endast sidosten som används vid vägbygge. Enligt Mikael Furu finns det inga alternativ för en bro. Furu beskriver Skärgårdsvägen som hopplöst trång och underdimensionerad för nuvarande trafikmängder, vilket leder till att genomsnittshastigheten ligger vid 60 km i timmen vid rusningstid. En bättre väg skulle få transporterna att löpa smidigare och det skulle vara möjligt att köra med större fordon. Tack vare större fordon skulle antalet tunga fordon i trafiken minska och detta skulle ge inbesparingar i bränslekostnader och mindre utsläpp, konstaterar Furu.

– Goda trafikförbindelser är också en fråga om trovärdighet. Fungerande logistik har betydelse då man fattar beslut om kommande investeringar.