Intervjuer

”Vägen har planerats i 60 år – nu ska det ske!”

By 29.10.2018 No Comments

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins:

”En ny väg skulle främja hela regionens dragningskraft”

Jere Järvinen, stadsfullmäktigeordförande i S:t Karins, säger att Pargasleden är viktig förutom för skärgårdstrafiken även för S:t Karins och alla som passerar staden.

En omfartsväg väster om S:t Karins har planerats i över ett halvt sekel nu, påpekar Jere Järvinen. Skärgårdsvägens trafiksituation har behandlats i S:t Karins i flera omgångar och

den nya vägen har ett brett stöd bland S:t Karins beslutsfattare. Stadsfullmäktige utredde för åtta år sedan de olika alternativen och man beslutade då att understöda byggandet av en helt ny väg.

– Att bredda den nuvarande Skärgårdsvägen är inte en optimal lösning ur vår synvinkel. En ny väg över västra Kustö skulle lugna ner trafiken på öns östra sida och samtidigt kunde den liva upp stadsdelen Piispanristi, säger Jere Järvinen.

I S:t Karins har man tagit med vägdragningen i stadsplaneringen redan på 1950-talet. Staden upplever en god tillväxt med omkring 400 nyinflyttade invånare år 2018. De två största planläggningsprojekten, Lemo udde i västra delen av S:t Karins och Rauhalinna som ligger närmare Pikis, kräver rätt dimensionerade trafiklösningar. Bara på Lemo udde planeras bostäder för 10 000 personer.

Det är viktigt att trafiken flyter och att vi har flera sätt att dirigera trafiken på. Rauhalinnaområdet är beroende av Skärgårdsvägen och planerna för Lemo udde utgår ifrån att den nya vägen byggs.

Ny väg främjar även Skärgårdens ringväg

Jere Järvinen vill poängtera att Skärgårdsvägen trots sitt vackra namn inte är en lugn och fridfull byväg, utan hela skärgårdens livligt trafikerade huvudväg och en viktig trafikled för industrin.

– Trafiken på Skärgårdsvägen stockar sig kontinuerligt och det är klart att situationen inte är hållbar, konstaterar Järvinen.

– Det vore positivt ifall den tunga trafiken försvann från Skärgårdsvägen. En ny väg skulle också främja kollektivtrafiken och den skulle möjliggöra utvecklandet av cykellederna på Skärgårdens ringväg. Hela regionens dragningskraft skulle förbättras.

Järvinen påpekar också att den nya vägen, Pargasleden, skulle ha positiva miljöeffekter. Enligt beräkningar skulle resetiden på vägavsnittet mellan Rävsundsbron och S:t Karins förkortas med tre minuter.

 – Det låter inte som så mycket, men med 11 000 bilar per dygn blir det en stor minskning i utsläpp.