Intervjuer

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

By 16.10.2018 No Comments

Pargasleden – vägen till ökad konkurrenskraft

Bild: Kim Lund

Då man hör namnet Skärgårdsvägen associerar man kanske främst till leden som för en till havet, strandklippor och underbar natur. Men Skärgårdsvägen är förutom vägen till sköna landskap och tusentals stugor också en livsnerv för en hel skärgårdsregion, dess invånare och företag. 11 000 fordon med resenärer färdas mellan Pargas och S:t Karins varje dag och 700 lastbilar fraktar dagligen gods från industrianläggningar till stora byggprojekt runt om i landet. Vägen är ytterst viktig för regionens konkurrenskraft. 

Staten och staden har under årens lopp gjort ett antal mindre åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten bl.a. genom att bygga om korsningar och införa strängare hastighetsbegränsningar. Men den stora trafikmängden och de allt större lastbilarna gör att små åtgärder inte längre räcker till. Nu måste leden förnyas! Vägplanerna för nya Rävsundsbron och Hessundsbron är under arbete och det ligger i hela regionens intresse att hela vägen på en gång byggs fullt ut till E18 via Kurkela i S:t Karins. Pargas är glad över att hela regionen, S:t Karins, NTM-centralen, Egentliga Finlands förbund, Åbo handelskammare och regionens riksdagsledamöter i spetsen förespråkar projektet. Förbättrandet av trafikens smidighet är också en viktig insats med tanke på de skärpta utsläppskraven.

För tydlighetens skull har vi beslutat att döpa om projektet till Pargasleden – Paraistenväylä. Namnet berättar vart vägen leder och krångligheterna med en handfull delprojekt med olika namn och avgränsningar kan glömmas. Nu samarbetar vi för att Pargasleden ska bli verklighet under 2020-talet.

Patrik Nygrén
stadsdirektör